Steven Willem Sietses
Commercial voor het merk Easy Cook met Caroline Bech. Uitgezonden in Dubai en India.