Priscilla Brugmans
Vanaf 04:00min. Tijdens Jeugdvakantieland 2009 in de Ahoy in Rotterdam, konden kinderen bij de mediastand van Hoedje van papier, zich opgeven om reportages te maken. Om de d...