Studio APVIS
Ruimte voor bedrijvigheid is een info-graphics 3D Animatie film in opdracht van provincie Noord-Brabant over de herstructurering van bedrijventerreinen.