Sarah Stuyling de Lange
Reclame voor sociaal initiatief 'Bakkie Troost'.