debat
foto van: hans hauer (lid van patiëntenraad, gepensioneerd, operazanger)