Dochter en ik
foto van: Desiree Schakel - le Clercq (cjg medewerkster (ggd))