reanimatie les geven bij GTST
foto van: jos barlag (ambulance, ambulance-broeder, chauffeur, begeleider, ziekenkam)