CoBO
cobo, afkorting van co-productiefonds binnenlandse omroep, i


Postbus 26444
1202 JJ HILVERSUM
bekijk portfolio > stuur bericht
De stichting heeft ten doel: a. Het beheer, de inning en de verdeling aan de derde rechthebbenden van gelden die de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke publieke omroep verkrijgen van kabeldistributiemaatschappijen en van gelden afkomstig uit andere bronnen; b. Het door middel van een financiële bijdrage participeren in audiovisuele coproductieprojecten waarin wordt deelgenomen door één of meer van de publieke instellingen die zendtijd hebben verkregen voor...