Brandfighters
helping brands to energize the world!


Nijenoord 1
3552AS Utrecht
0303020110
bekijk portfolio > stuur bericht
Helping brands to energize the world! Door merken te laten co-creëren met jong talent, ontstaan merkactiviteiten waar de doelgroep energie van krijgt. Hiermee willen we merken bewust maken dat ze hun tijd en energie beter aan zaken kunnen spenderen waar de doelgroep op zit te wachten, dan de doelgroep ongewild te spammen. We doen dit door middel van Social Video wedstrijden en willen dit op termijn ook breder nastreven.